Copilul si fluturii de hartie

Locotenentul așteaptặ sặ ne încolonặm, pentru prima datặ are rặbdare.Armele ne încurcặ, curelele sunt noi, lucioase.Patul puștii se lovește de spate, unele mai și cad jos spre disperarea sergenţilor.

-Dacặ așa fac și la femei e vai de ea ţarặ! Râde Burtea pleznind pe câte unu’ așa amical de dimineaţặ.

-Companie , aliniereaa!! Companie, dree-pți!

-Bunặ dimi-neața! Şuierặ glasul locotenentului.

-Sặ trặặ-iți! Se aude  glasul solid ostặşesc.

-Companie , pentru onor înainte!

Steagul se ridicặ încet deasupra noastrặ pe mặsurặ ce imnul rặzbate din boxele amplasate nu foarte departe.La final se prezintặ în fața locotenentului sergenții responsabili cu plutoanele sau ofițerii dupặ caz.

-Domnule locotenent comandant de companie, sunt sergent Burtea Ion.Compania 1 geniu este pregặtitặ pentru  inspecția de dimineațặ!

Salutặ apoi face doi paşi la dreapta.Locotenentul îşi deschide mapa şi trece încet prin dreptul fiecặruia:

-Bocanci nefặcuți cu cremặ, urgent trimis la frizerie.Cum te numeşti soldat?

-Bogoci Ion sặ trặiți!

-Sặ te tunzi! Ai termen pậnặ mậine orele 06!

-Am înțeles sặ trặiți!

-Cum te numeşti soldat? Ce e cu mustața asta pe oalặ? Eşti la mami acasặ? Sặ te bặrbiereşti, sặ-ți tai perciunii!

Se roteşte pe cặlcậie şi se opreşte fix în dreptul lui Burtea:

-Unde-i fruntaşul Bolcaş? Nu mi l-ai dat în evidențặ sergent!

-Are o durere mare de burtặ sặ trặiți! Nu l-am scos din camerặ domnule locotenent!

-A nặscut muieri-sa cumva? Iar s-a apucat de bặut dobitocu’?

-Da sặ trặiți!

-Taie-i permisia! Sặ stea închis pậnặ rage singur prin unitate s-a înțeles?

-Da sặ trặiți!

-Pentru raportul incomplet ai douặ ore de arest! Executarea!

-Companie încolonarea!  La stận-ga! Înainte marş!

Trei paşi de defilare apoi pặrặsim platoul.Ca de obicei car dupặ mine tậrnặcopul, lopata micặ de infanterie mi s-a agặțat între bluzon şi pantalon. Sặ dea dracii! Pậnặ deschid ặştia poarta poate reuşesc sặ ies şi eu!

Vậntul de toamnặ se agațặ frunzặ-n frunzặ, noroiul lipeşte bocancii cu pasta sa maronie tậrziu.Dacặ era puțin soare poate dormeam puțin.Aşa voi cucặi ca un cặțel de pripas ascultậndu-l pe fruntaş.

 

 

Published by flo76

Share please!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: