Facebook

https://m.facebook.com/

Advertisements

Legea distrugerii Roșiei Montane se întoarce, dar nebunia se extinde la întreaga industrie minieră! Orice companie va putea dispune evacuarea și expropierea cetățenilor. Nimeni nu poate garanta că sub locuința sau terenul tău nu se va găsi într-o bună zi uraniu, aur, gaze sau chiar roci ornamentale. Dacă ai „norocul” să stai pe o comoară, nu te bucura. O firmă privată îți va putea cere să pleci unde vezi cu ochii. Acum e momentul să spunem nu acestei noi legi a minelor care poate distruge vieți.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1851086535003291&id=686190454826244

chinuri

Uşa  fu deschisă încet, fetele îşi făceau apariţia de la şcoală.Luchin sări din pat, îşi trase o pereche de pantaloni la repezeală apoi se aruncă vultur peste Rodica ,  nefericita ce intrase prima:

-Aaaaaa!! Fuga de la şcoaală ai? Ce căutaţi curvelor acasă la ora asta?  Huuh? De aia mă spetesc eu? Să cresc nişte stricate?

Fata căzu în hol asaltată de palmele şi picioarele tatălui, Liliana –şi primi şuturi în fund iar Amely ajunse  aruncată în dreptul aragazului.Femeia mai în vârstă , încercă să se interpună între ele dar din păcate pentru ea piciorul drept  al lui îi atinse falca întorcând-o într-o parte.Buzele strivite vărsară sânge , Luchin se linişti contemplându-şi opera.O ajută pe Anica să se ridice, o şterse cu un prosop zicând:

-Acum , vă luaţi catrafusele şi dispăreţi! Toate trei! Să nu vă prind aici până poimâine!

-Da, plouă afară şi-i rece n-ai suflet? Încercă femeia să-l înduplece puţin.Măcar fetele lasă-le!

-Mă doare pe mine în cur că plouă afară, că ninge! Ieşiţi afară ca să nu vă rup cu bătaia! Marş!

Le împinse pe uşă afară ca pe nişte vagaboante apoi îşi aminti că avea câte ceva de făcut.Se îmbrăcă ignorându-le totaql şi dispăru.

Lumea se înghesuia la scarặ vociferậnd , discutậnd , obiectậnd.Coada trecea paralel cu intersecția oprindu-se undeva într-un gang unde maşina mare de culoare albastrặ se oprise .Şoferul îşi aruncặ basca în gardul  nervos apoi ceru tabelul nominal:

-Dacặ nu sunteți pe listặ  nu primiți butelia! Oricum n-ajung la toți! Restu’le primiți desearặ!

Luchin se împinse în unul , în altul ajungậnd aproape de şofer.Ieşi din coloanặ , îl urmặri pe acesta din urmặ şi-i strecurặ o  cutie învelitặ în pậnzặ.Şoferul îl privi cu rặcealặ, strecurặ cutia sub braț apoi dispặru în lungul maşinii de unde scoase butelia:

-Data viitoare vii cu ceva mai bun , altfel nu te mai ajut! Faci şi tu rost de o ciocolatặ ceva, o cafea ceva!

Plasặ butelia în cặruciorul mic apoi porni agale cặtre bloc.Toamna începuse sặ-şi facặ simțitặ prezența tot mai agasantặ, mai presantặ.Bặrbatul se certặ cu Ilie de la doi pentru apa de pe pereți apoi o pipặi în trecere pe trecuta de la patru.Femeia îi arặtặ degetul mijlociu ca apoi sặ se lipeascặ de el pentru cậteva momente.Vru sặ intre în  apartamentul ei dar uşa i se închise în nas.

-Las cặ mặ chemi sặ-ți repar vreo țavặ, dacặ nu stai îți inund tot apartamentul!

Apoi venirặ ploile  , multe, grele cu nopți în care picặturile de apặ se scurgeau lin pe pereți în jos.Mutau ligheanele dintr-o parte în alta  înjurậnd partidul , incapacitatea bặrbatului de a ține de bani.Luchin lucra schimburi duble sặ-şi acopere  zilele şi nopțile în care dispặrea fặrặ urmặ.Într-o searặ intrặ tậrziu în casặ  fericit,se aşezặ pe pat bặtậnd din palme pe o muzicặ ce-i suna în urechi de cậnd plecase din schimb.

-Am fặcut nişte afaceri, hai sặ vặ arặt!  Veniți toate aici!  Hai femeie! Hai nu fiţi supărate pe mine , am şi eu stările mele! Hai fetele tatii!

Le puse pe pat  şosete, chiloți  apoi dintr-o sacoşặ pititặ dupặ uşặ  scoase cậteva ciocolặți  şi un pachet de vatặ.Amely mậngậie  lenjeria, îşi plimbặ mậinile pe material apoi dispặru la semnul fặcut de Luchin .Liliana privea pe geamul toamnei,  absentặ . Luchin o chemặ de douặ  ori înainte de a o trage de mậnặ:

-Tu eşti  surdặ sau vrei sặ mặ enervezi? ! Avem de povestit!  Stai  sặ te vặd!

O mặsurặ de sus pậnặ jos , o întoarse ca pe o jucặrie , o pipặi .Corpul plin  al fetei, formele bine conturate îl mulţumiră.

-Luchine  te rog să nu mai chinui fata, te uiţi la ea ca la o marfă pe raft.Îi reproşă femeia ferindu-se apoi din raza lui de acţiune.Ştia cât riscă  dar uneori nu se putea abţine.

-No omor, ce ai? Vreau sặ vặd cum stặm? Du-te şi fặ o cafea şi nişte prặjituri! Valea! Luchin  se declarặ mulțumit apoi zise fetei:

-Mậine mergem la doctor, sặ mặ conving cặ n-ai cặlcat aiurea.Tentațiile sunt mari mai ales în partea asta de oraş.Trebuie sặ ştiu ceva? Sặ nu mặ faci de rậs!

-Mậine  am examenul final pentru medicinặ! Nu putem merge dupặ? E aşa tậrziu? Îi replicặ Liliana ferindu-şi fața din calea pặlmii patriarhale.

-Mặ doare-n cur de examenul tặu! N-am bani sặ te țin l;a medicinặ ca sặ faci ce? Sặ speli mucoşi la cur? Sặ te .f.tặ ặia prin spital? Nu , nu! Mergem la doctor de dimineațặ!

Liliana încercặ sặ-i explice cật de important era pentru ea examenul dar degeaba.Luchin se arặtặ surd  ba le amenințặ pe toate  trei cu bặtaia dacặ nu-l ascultau.

Dis de dimineațặ se puse în mişcare spre universitar tậrậnd-o pe Liliana dupặ el.Pe holuri era gol , frig şi miros de dezimfectant prost.Asistenta se uitặ la ei plictisitặ apoi o pofti pe Liliana în cabinet.

-Vreau sặ intru şi eu! Zise Luchin  fặcậnd un pas  mare în spatele asistentei uluite.Aceasta-l împinse înapoi zicậndu-i:

-Avem femei dezgolite aici! Sunteți luat cu capul? Stați afarặ!

-Vreau sặ mặ conving cặ nu sunt tras pe sfoarặ! E fata mea , am tot dreptul! Dați-mi drumul!

Doctorul apặru în spatele asistentei ridicậnd din umeri.Femeia îi povesti întậmplarea, Luchin se fặcu verde:

-Doctorițặ nu aveți? Cum s-o controleze  un bặrbat? Aşa ceva nu este posibil! Mergem la alt spital!

Toatặ ziua îşi tậrậ fata din cabinet în cabinet , ca un fặcut nimeni nu-l lặsa înặuntru.Cum se poate aşa ceva? Îşi zise muşcậndu-şi buzele.E fata mea! I-am spặlat-o copilặ fiind! Ce Dumnezeu? Are ceva în plus acum? Mặ doare fix în cur de ideile lor! Eu am planul meu!