-Mâinile sus banditule! Securitatea poporului! Mâinile sus! Gradatul dặdu du pușca în piciorul rặnit doborându-l pe Aurel .Alte puști cặzurặ peste spate, cap și gât  cu urặ greu de stặp5nit: -Nu meritặ luat pe sus! Târâţi-l!   FORTUL   În camera micặ, înghesuitặ fu împins  Mircea.Schimbase douặ închisori înainte de a fi adus în fortulContinue reading

ingeri si larve

-Acum cặ scặparặm de cretin sặ ne vedem de ale noastre.Sặ punem mâna pe cei ce încặ sunt liberi! Zâmbi unguroaica frecându-și mâinile de bucurie.Am sặ-i pun la cazne cum n-au vặzut în viaţa vieţilor lor! Tu’le mama lor! Trecu de câteva ori furioasặ pe lângặ el, parfumul se imprimặ în nặrile  mari aducându-l  înContinue reading “ingeri si larve”

Ingeri si larve

Pe  cặrare  se ivirặ  oameni, în mijlocul lor o femeie plinuţặ avântatặ în urcuș.Trecurặ de grupul fagilor  oprindu-se în micul platou ce strângea stâna: -Am vin’t! zise ea suflând greu.Mult de urcat prin pặdure.Bine v-am gặsit! Une-i Sabin? Greu s-ajunge aice! Greu! Cei trei bặrbaţi se plasarặ  în spate și lateral cuprinzându-i într-un cerc peContinue reading “Ingeri si larve”

Ingeri si larve fragment

-Ţi-a ajuns ? Te-ai sặturat de toate astea? Cặ de-ar fi dupặ mine te-aș pune la zid.Ai fost comisar ai? Ai fost comisar și te-ai dedat la fapte rele.Hm! Mặ mai gândesc! -Am sặ revin aici pânặ mặ trimiteţi la școalặ! Am sặ mặ plâng tovarặșului Lozneanu! Norocul  lui crescu brusc în câteva sặptặmâni peContinue reading “Ingeri si larve fragment”

Ingeri si larve-fragment

În Balta mare a Brặilei curgea frigul  în goana zilelor cu greu numặrate.Un lung șir de sloiuri bặteau mal în mal așteptând  primặvara pierdutặ.Pe-o rogojinặ jilavặ zặcea livid Lungu așteptând moartea.Foamea-l învelea adânc în maţe strângându-le menghinặ pânặ-n punctul de rupere.Un fier roșu aprins trecu prin el fặcându-l sặ se ridice brusc. -Mặ care aiContinue reading “Ingeri si larve-fragment”

Ingeri si larve-fragment

Oi fi tu apặrặtorul dreptặţii? Vreun sfânt ceva? Unde ţi sabia popặ? O sặ mori aici! Tu și restu’! Mai multe nu zic! O sặ simţi pe pielea ta furia! Te voi pedepsi exemplar!! De ce? Cặ așa vreu! Români de c*c*t! Ţặrani proști ca noaptea!! Plecặ cât acolo în ceaţa atotprezentặ., lặptoasặ, Aurel  avuContinue reading “Ingeri si larve-fragment”

Ingeri si larve-fragment

-Mergi înapoi cặ azi nu se petrece nimic.N-au curaj, n-au cu ce.V-am tot spus, voi nimic! Vedeţi-vặ de sectorul vostru! -O sặ dặm de dracu’! Transmiteţi mai departe ca se pregặtesc rușii de atac! Neamţu dặ din mâini a lehamite apoi revine în bârlog.Mặ Ţin dupặ el ca un cặţel, aproape cặ-mi vine sặi-au laContinue reading “Ingeri si larve-fragment”

Ingeri si larve- fragment

Pumnul  uriașului mặturặ figura rặvặșitặ a caporalului într-o fracţiune de secundặ.Lungu a rặmas întins ca o plặcintặ înroșitặ cu sânge.Se ridicặ cu greu, ameţit aruncându-ne priviri criminale.Aurel  și-a aranjat arma, cuţitul apoi îi mai spune câteva cuvinte fierte caporalului: -Dacặ n-ai chef de viaţặ pleacặ! Du-te la ei dupặ cặpitan! Piei satanặ! Piei! Noaptea treceContinue reading “Ingeri si larve- fragment”

Ingeri si larve -fragment

-Cheamă-l înapoi că am eu o idee mai bună! Executarea! Ţăranca a ieşit în poartă cu  trei ţậnci după ea.Crede că aşa mă impresionează?.Se ceartă cu căcatu’  de jặndar ca la piaţa Obor .Dobitoci!  Lasă că-i arăt eu ei! Futu-le mama-n cur! Femeia arată bine , cred că are 40 de ani , arată bineContinue reading “Ingeri si larve -fragment”

Ingeri si larve-fragment

-Une’ meri bade? Întreabă rậzậnd Aurel.Une’ meri aşe grăbit tocmai prin grădină? -Iaca mărg către Dumnezău, am auzit io’ cậnd mă plimbam bolund prin curtea fără pic de apă că dậnsu’ şade la grădină.Amu’ nu ştiu: şade de foame, şade de sete, şade ca noi aşteptậnd ceva.N-am de unde şti cum e şi ce e.Continue reading “Ingeri si larve-fragment”

Ingeri si larve- fragment

-Stăm cuminţi.Cine se apropie va da de necaz mare.Mare de tot! Lasặ-i sặ-şi rupặ muniția cật or vre’. Se trage peste bordeiul nostru, ca la nuntă, stăm întinşi aşteptậnd să-şi termine vecinii cartuşele apoi printr-un tậrậş demn de milităria nu de mult uitată  ieşim din zona periculoasă. -Dumnezău nu doarme cu porcii copile, îmi spuneContinue reading “Ingeri si larve- fragment”

Ingeri si larve

Mircea     Plouă ca-n ziua potopului   adunậnd  buluc toată apa peste acoperişul povậrnit al casei, mai să-l doboare.Mama stă ţeapănă în geam aşteptậnd un semn, un gest.Nimic.Plouă nebuneşte , Sanda sor-mea pisează femeia din geam cu tot felul de întrebări: -Da’ taica cậnd apare? A zis că apare să-mi aducă bomboane, cậnd apare? Da’Continue reading “Ingeri si larve”

Ingeri si larve

                                                           ACASẶ 1947       Pe drumeagul gậtuit între dealurile satului  păşeşte  agale un om sfậrşit de oboseală,  foame,  sete.Merge încet oprindu-se din cậnd în cậnd, cade, se ridică, cade din nou apoi se lipeşte de gardul primei casei ce-i apare în cale.Nici urmă de nor pictat pe fondul  cerului  albastru ca marea,Continue reading “Ingeri si larve”

Ingeri si larve

Tancurile s-au apropiat de tranşeul italian pe care-l macină în cậteva secunde, o mare de maţe, urlete şi sậnge erupe în vậnătoarea cruntă declanşată cu cậteva zeci de minute înainte.Din nou linişte, acum vin infanteriştii bine echipaţi cu haine de iarnă, faţa buhăită de frig şi vodcă.Mitraliera muşcă din trupuri înzecit, continuă să vină, săContinue reading “Ingeri si larve”

Ingeri si larve

Crime   – După unu’ca ăsta umblu io prin noroaie? O să-i omor pe toţi! Pe toţi! Augustin e dus burduf spre centrul sătucului unde-i pus pe pămậntul ud.Soldaţii-l păzesc strict în vreme ce rana din piept sậngerează abundent. -Să moară în chinuri! Arată Gherasie cu mậna spre rănit lovindu-l în coaste.Să moară în chinuri!Continue reading “Ingeri si larve”

Ingeri si larve

Trei kilograme de cartofi, una perechi pantaloni, una pereche iţari, un sac de făină, un pistol makarov, o puşcă mitraieră, 4 cutii de cartuşe, o biblie, două cărţi de logică şi psihologie, o cutie cu unsoare,o pereche cizme militare, conchide Aurel numărậnd  lucrurile pe care le-am adus din vale şi de la stậnele apropiate. -DeocamdatăContinue reading “Ingeri si larve”

Ingeri si larve

    Bặtrậnul s-a oprit încet în dreptul nostru privind a gol foame.Suflặ greu ca dupặ o luptặ dusặ între miimile de forțe ce-l apasặ. -No aşe.. No.. am vin’t.Aşe’ sfinţia ta binecuvậntează această masă. Aurel fereşte pistolul, îl ascunde sub haină apoi întinde cuminte castronul vegetal către moşul rămas în picioare. „Tatăl nostru careContinue reading “Ingeri si larve”

Ingeri si larve

Zeci de  trenuri în transpiraţii reci trec sadice prin porii pielii mele, gropi în sậnge, tranşee în braţe ridicate spre cer.Bombe  cad mereu îngropậndu-mă . Trăiesc sentimentul  acela  teribil  că mă  vor îngropa de viu.Cum îi acoperea  ţărậna  pe cei duşi din batalion, urletele mặ uscặ pe picior de noapte în fiecare noapte.Plouă pentru primaContinue reading “Ingeri si larve”

Ingeri si larve

Nevoia îmi dă curajul necesar să trec printre adormiţii nopţii.Trenul  s-a încovoiat puternic, frậnează scậrţậind metric.Uşa mi-am deschis-o robotic, podul e lung al naibii şi nu ştiu de sar în Dunăre sau o să-mi rup picioarele.Avậntul peste balustradă l-am făcut cu ochii închişi, dinţii strậnşi  menghină.Cật să fi durat zborul? Pậnă am simţit betonul apeiContinue reading “Ingeri si larve”

Ingeri si larve

Uşa se deschide cu greu într-un oftat general .  Aerul rece  taie prin hainele subţiri margean de  cậmpie, ciulini şi nimic altceva. -Unde şi-a dus mutu iapa şi surdu… Soldaţii trag jos morţii, aruncă nişte turtoaie de mămăligă apoi trậntesc uşile din nou într-o nepăsare totală.Vagonul se smuce aruncậndu-ne unii peste alţii apoi porneşte înContinue reading “Ingeri si larve”

INGERI SI LARVE

„Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum iertăm și noi greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăvește deContinue reading “INGERI SI LARVE”

ingeri si larve

MOTTO: ”Îngerii sunt spirite înaripate prietene cu spiritul tău înaripat.’ ‘ ÎNGERI ŞI LARVE -Fragment-   Căpitanul Aldea-şi verifică  pistolul şi harta  atent, ochi mari cặutậnd zarea din cețuri.Hainele-is  saturate  noroi, pielea-i  piatră-n jurul ochilor alungați spre înăuntru.În jurul cercului său uman  miroase a boalặ  ,  carne  muribundă locuitặ ilegal  cu păduchi.Dinţii l-au lặsat  unulContinue reading “ingeri si larve”

Ingeri si larve

Bărbatul revine în ofensivă, o prinde în braţe şi o tậrậie prin noroi pậnă în casa primăriei.Acolo o împinge lậngă căpitanu Lungu ce cască  plictisit. -Prima bandită pe ziua de azi, ştie une-s ascunşi ăia din pădure! -I-auzi la ea.Ştie unde-s ascunşi bandiţii.Măi, măi! În sala mică, pe podeaua de pămậnt e rece ca oContinue reading “Ingeri si larve”

Ingeri si larve

Femeia  pune în mişcare  cuminte toiagul, în paşii săi mărunţi  apasă rugăciuni, lacrimi împletite cu ploaia care cade  de sus într-o silă tomantică.Traversează, ape, munţi, graniţe care cad la picioarele sale  goale, urcă vise, coboară suflậnd a greu şi bătrậneţe pậnă aproape de Banja Banska.Pădurea se deschide, se închide tăcută în mirosnă a vậnt obosealaContinue reading “Ingeri si larve”

Ingeri si larve

De cậteva zile s-au pornit vậnturi  zgribulite, reci care urcă şi coboară năpraznic prin grădinile goale ale oamenilor.Ploaia bate prin toate cotloanele , pare-se că fulgi bolunzi s-au lăsat încet şi aproape de locul unde suntem cazaţi cu voia mamei natură.Noaptea ne vizitează timid o vulpe, Aurel îi dă oase sau cậte o bucată deContinue reading “Ingeri si larve”

Ingeri si larve

Aurel s-a lipit în trunchiul gros al  fagului: omul, copacul şi arma,vestonul e picat cu pete de sậnge , gura ţevii scuipă moarte la vale. -Sabin e aici! Îmi spune între două pauze scurte de libertate .A scăpat uşor din casa parohială! Ăilalţi n-au avut şansă! I-a dibuit căpitanu’ Lungu.Nenorocitu’! -S-a întors,  să-şi plătească răfuielile.DumnezeuContinue reading “Ingeri si larve”

Ingeri si larve

Apă  blestemată!  A-ngheţat cu tot cu şlepuri, cadavre şi avioane ce zboară nebune peste capul   nostru.Ilie şade pe o cască de rusnac şi-i explică bucătarului cum vine treaba cu ofensiva sovietică, Mărguţ caută morţii prin buzunare , căpitanul Aldea se verifică mereu de pistol şi hartă.Hainele-is pline de noroi, pielea devenită piatră-n jurul ochilor traşiContinue reading “Ingeri si larve”

Ingeri si larve

Jurnalul morţii mele.   Azi, a mai căzut o speranţă peste  chipul trupului meu obosit.Din nou nu-mi-am putut vedea fata, nici măcar zece minute.În schimb mi-a mai dat o pậine şi-un ştergar.Biblia  stă cuminte la piept aşa cum a stat încă de la începutul stărilor mele sufleteşti.Cad adậncit în genunea îndoielilor visănd aievea.Nimic bun decậtContinue reading “Ingeri si larve”

Ingeri si larve

-Mă duce la Craiova auzi mă? Mă bate bine întậi apoi sunt dus la Craiova să mậnc iarbă.Da’ ce mă-s vită? Maşina dubă stă lipită peron, doi securişti în spate, doi faţă cu tot cu  pistoalele lor automate.Fumează liniştiţi împrăştiind aburi nicotici peste prelata vehiculului.Cel mai solid dintre ei şi-a scos fotografia dintr-un buzunar arătậnd-oContinue reading “Ingeri si larve”

-Atunci vii? Vii să-i prindem? Să construim socialismul?Nu asta trebuie să facă omul nou? Să construiască socialismul, să ucidă burghezia? -Ba da, ba da.Asta trebuie făcut repede.Cật mai repede.Dar tu eşti popă , cum te împaci cu noile concepte? Cum? -Am renunţat la tot ce ţine de credinţă, Dumnezeu, îngeri.Sunt o larvă acum.O larvă ce-şiContinue reading

Ingeri si larve

Ceaţa mă urcă în paşi mici de piatră  pậnă lậngă stậnă.Toată noaptea tremur de frig cu biblia la cap rugậndu-mă spre Dumnezeu.Plouă cu plete  mari de apă ce se frậng între două bucăţi , număr bucăţelele de slană , cậnt, cad şi revin.Apa şi-a găsit drum prin acoperişul spart spălậndu-mă metric de piele.Ascund cartea-n rucsacContinue reading “Ingeri si larve”

Ingeri si larve

Ceaţa mă urcă în paşi mici de piatră  pậnă lậngă stậnă.Toată noaptea tremur de frig cu biblia la cap rugậndu-mă spre Dumnezeu.Plouă cu plete  mari de apă ce se frậng între două bucăţi , număr bucăţelele de slană , cậnt, cad şi revin.Apa şi-a găsit drum prin acoperişul spart spălậndu-mă metric de piele.Ascund cartea-n rucsacContinue reading “Ingeri si larve”

Ingeri si larve

Anii au crescut prin mine cum cresc plantele udate de razele soarelui.În sậngele meu curgeau valuri roşiatice , sentimente de ură împotriva unui regim corupt, murdar , criminal.Am învăţat pas cu pas  să-mi pun lacăte pe suflet.Am învăţat să adun scopuri mari pentru un viitor mare alături cu credinţa unui partid în naştere.Nici un pasContinue reading “Ingeri si larve”